golpad project

 

نام پروژه: گنجینه بی مگان

نام کارفرما: انجمن گرافیک ایران

سال ساخت: 1388

مدت ساخت: 1 ماه و 5 روز

کاربری: موزه

موقعیت: ایرانشهر، خانه هنرمندان

دسته بندی کار: 

کارهای اجرا شده: دکور موزه آثار هنری گرافیک ایران، نورپردازی، ساخت و اجرای دکور